Stavba vlastního rodinného domu je pro většinu splněním vytouženého snu. Však bydlení ve vlastním nabízí mnoho výhod. Nicméně je důležité si vše promyslet a dobře naplánovat. Jen tak lze se dočkat vytouženého bydlení a jít co nejsnadnější cestou. V případě unáhlenosti či nedotažení plánu do konce, či v případě eliminace důležitých detailů lze si vše zbytečně zkomplikovat. Ne vždy jde vše vzít zpět. Ne každý špatný a unáhlený krok je reálné napravit.

postava zedníka

Úplně prvotním krokem je promyšlení ohledně domu coby celku. Jak velký dům chcete postavit, jeho polohu umístění, výběr pozemku, finanční investice apod. Rovněž je zapotřebí vědět, že každé roční období je třeba mít naplánováno adekvátně, tj. podzim je ideální pro zahájení projektové přípravy. O zimním období je známo, že je optimální pro vymrznutí stavby, aby pak na jaře se mohlo začít se stavbou.

Postup plánu aneb na co nezapomenout!

  1. Pozemek vhodný pro stavbu – prvořadé je najití a získání vhodného pozemku pro stavbu. Stejně tak je třeba si i ověřit na stavebním úřadě, zda je možné na daném pozemku stavět a jaké s tím souvisejí podmínky. Je vhodné si vyžádat územně plánovací dokumentaci, kde zjistíte veškeré důležité informace náležející k vybranému pozemku.

  1. Projektová dokumentace a její zpracování – je zapotřebí mít zpracovanou coby autorizovaný projekt. Vše je v kompetenci projektanta. Je vhodné se domluvit s daným projektantem, aby zároveň spolupracoval již s adekvátními institucemi, neboť připomínky ze strany úřadů mohou být již takto zakomponovány do projektové dokumentace. Tímto tak předem se dá zamezit mnoha neočekávaným situacím a ulehčit si práci.

muž a míchačka

  1. Formuláře – vyplnění, obstarání potřebného razítka a čekání na souhlas – při ohlášení stavby je povinností vyplnit příslušný formulář, jenž je k dostání na stavebním úřadě či je možné si ho stáhnout z internetových stránek úřadu. K formuláři jsou související přílohy, kde je vše sděleno ohledně potřebných náležitostí. Po vyplnění už jen odevzdat formulář na úřad, lze osobně i poštou. A pak už jen čekání na konečný verdikt ze strany stavebního úřadu. V případě souhlasu se můžete pustit do stavby. Jestliže nastává problém v rámci pomoci, nabízí se adekvátní řešení v rámci správné volby

Závěrem aneb důraz kladen na pečlivost

Po schválení nastává radost a období zahájení stavby. Po vyřízení mnoha náležitostí v rámci formulářů a jednání s úřady, lze sledovat rostoucí stavbu. Avšak stále je důležité, abyste mohli bydlet ve vlastním, nic neuspěchejte. Platí nejen pro adekvátní výběr firem pro konkrétní zakázky na stavbě, ale i ohledně výběru oken, dveří apod.