Znáte Bibli? Četli jste Bibli? Znáte alespoň základy náboženství? Nyní se podíváme této problematice trochu na zoubek. Víte kolik je hlavních hříchů, ale hlavně, které to jsou? Jsou to pýcha, závist, lakomství, hněv, lenost, obžerství a smilstvo. Je známo, že podle katolického učení se nesmí hřešit, a pokud už se zhřeší, tak jediné odpuštění je upřímná lítost a pokání a to formou zpovědi. Nyní si o těchto jednotlivých hříchách povíme něco více.
ruce na bibli


PÝCHA – je považována za nejhorší ze všech sedmi hříchů, protože je původcem všech ostatních hříchů. Můžeme se také setkat s tím, že je pýcha někdy považována za otce všech ostatních.  Jde o typ sobectví, kde se uznává pouze vlastní touha a rozmar.


ZÁVIST – toto je jeden jediných ze všech ostatních, co přímo navazuje na desatero přikázání.  Je to pocit úzkosti při úspěchu nebo štěstí těch druhých. Vzniká tehdy, když člověk touží po majetku někoho cizího.  Výsledek závisti může někdy vyústit až v pomlouvání nebo poškozování dalších osob.


LAKOMSTVÍ – toto je hřích touhy. Je to přehnané lpění po majetku. Nejde však jen o shromažďování majetku jako takového, ale může mít také podobu osobního vlivu na ostatní.


HNĚV – vychází z vášně lidí.  Je to nezvladatelný pocit zlosti a nenávisti vůči jiným osobám nebo také vůči sobě.


LENOST – je situace, kdy představována nechuť něco dělat. Ze všech hříchů je však nejkomplikovanější a také nejzávažnější ze všech. Jedná se o vyhýbání něčemu, co člověk musí udělat. Můžeme také označovat jako vynechání povinností.
modlení u bible


OBŘERSTVÍ neboli NESTŘÍDMOST – se vztahuje k přílišné konzumaci potravin nebo nápojů, ale také k přílišnému kupování zbytečných věcí.


SMISLSTVO – je označováno za nestálost ve vztahu k druhému (ať partnerovi, tak manželce či manželovi). Smilstvem je také označována nevěra vůči našemu protějšku.


 


Sedm hlavních hříchů
4.4 (88%)5